Nápověda

Prezence


Popis formulářů:
 1. NOVY HRAC: Zde vyplnit jméno nového hráče
 2. TYM: Nového hráče lze rovnou umístit do družstva, zde vyplnit ID družstva viz seznam družstev.
 3. NOVE DRUZSTVO: Zde vyplnit název nového družstva. Přidat nové družstvo a zároveň do něj přidat právě přidávaného hráče jde, pokud položku TYM (viz bod 2) vyplníte číslem, které nové družstvo dostane (číslování jde postupně).
 4. Přidat nového hráče do družstva jde i vybráním checkboxu v seznamu družstev. Pokud je vybrán checkbox a zároveň vyplněn TYM (viz bod 2), tak TYM ma přednost před checkboxem.
 5. Každého hráče v prezenci je možné editovat:
  1. změnit/opravit jméno
  2. změnit družstvo (pro změnu zadejte ID družstva)
  3. z prezence nejde mazat, pokud potřebujete někoho odstranit (například korekce, aby byl počet hráčů násobek 4) tak nastavte políčko start na 0.

Kapitány stolu určuje ID hráčů v prezenci, pokud se hraje bez družstev (první čtvrtina hráčů budou kapitáni). Pokud se hraje s družstvy, tak se kapitáni určují podle ID družstev. Nejde úplně snadno určit, který kapitán bude sedět u jakého stolu. Ale pokud máte turnaj bez družstev, je možnost. Vytvořte tolik družstev kolik je stolů a do každého družstva dejte jednoho hráče. Hráč, který je v družstvu s ID 4 bude kapitán u stolu číslo 4. Pokud nezáleží na tom kde kdo bude sedět, tak stačí vytvořit jedno družstvo a do něj přidat všechny hráče, kteří mají dělat kapitána. Pokud máte turnaj s družstvy tak kapitána budou dělat všichni členové družstva od nejnižšího ID. Tohle je nutné, aby fungovala pravidla pro rozpisy viz níže.

Pokud chcete turnaj bez družstev, tak družstva jednoduše ignorujte. Každý nově přidaný hráč, který nemá specifikované družstvo, je automaticky zařazen do družstva s ID 99, což znamená, že v žádném družstvu není. Minimální počet hráčů nutný pro vygenerování rozpisu je 12 a počet musí být násobek 4.

Rozpis

Generátor rozpisu funguje s těmito pravidly:
 1. nejmenší počet hráčů je 12 a musí to být násobek 4.
 2. v rozpisu do 5 kol hraje každý hráč v každém kole vždy s někým s kým ještě nehrál.
 3. od 40 hráčů výše a do 5 kol se u jednoho stolu nepotkají členové jednoho družstva. Pro splnění této podmínky musí být družstva 4 členná.
 4. s rostoucím počtem hráčů budou pravidla b) a c) platit i pro více než 5 kol (viz příloha níže)
 5. zde se nijak nekontroluje, jak jsou hráči rozděleni do družstev, to si musíte ověřit sami v prezenci. Pokud nebudou 4 členná družstva pouze není zajištěno splnění pravidla c), ale rozpis bude vygenerován.

Tato stránka vygeneruje karty pro hráče ve formátu CSV a PDF:

a také karty pro jednotlivé stoly na výsledky:

údaj v levém horním rohu znamená kolo a stůl. Například "2K 3S" znamená "druhé kolo třetí stůl"

Zadávání výsledků

Zde je jednoduchý formulář pro zadávání výsledků. Jednodušeji a rychleji to nejde:
zadat ID hráče [TAB] peníze [ENTER]
Podle prvního řádku (SUMY) v tabulce lze průběžně kontrolovat zadané výsledky. Například pokud hrači u stolu začínají s 50,- Kč, tak součet po každé zpracované výsledkové kartě od stolu musí činit násobek 200.
V jedné velké výsledkové tabulce se špatně hledají chyby (například když zapíšete výsledek pro hráče číslo 2 místo 22, zpětně se nedá snadno zjistit u jakého hráče jste udělali chybu), proto je pod tabulkou tlačítko "Najít chybu", které zkontroluje u aktuálně zadávaného kola podle stolů součty a snadno se pak dá najít u kterého stolu a hráče je chyba viz obrázek:

Pořadí

Zde již nejsou žádné formuláře, ale pouze tabulka s výsledky. Tabulku lze seřadit podle jednolivých kol i celkového pořadí. Také jsou zde výsledky ve formátu PDF. Pořadí se dělá tímto způsobem:

Po každé změně na stránce se zadáváním výsledků je potřeba sestavit pořádí pro dané kolo příslušným tlačítkem.

Pokud máte turnaj bez družstev, tak odkaz na pořadí družstev jednoduše ignorujte.

Příloha

Maximální počet kol, kdy se hráči nebudou opakovat u stolů a kdy se nesetkají hráči z jednoho družstva. Testováno maximálně do 10. kola. Žádný nezávislý zdroj zatím nepotrvdil správnost údajů v tabulce.
Počet hráčůNEopakování hráčůNejsou z jednoho
družstva u stolu
2052
2453
2874
32510
3654
4057
44108
48610
521010
56710
60510
64810
681010
72610
761010
801010
84710
881010
921010
96910
1001010
1041010
108910
1121010
...
1601010
Použivání této aplikace je zdarma a dobrovolné, bez záruk a garancí, na vlastní nebezpečí. V případě dotazů, přípomínek nebo pro nahlášení chyby použíjte email administratormariaspanenskytynec.cz